Symposium Veiligheid op forten en vestingwerken

Over de veiligheidsaspecten van werken op, aan en in historische verdedigingswerken

Met aansluitend een borrel

€ 25,- (excl. BTW)

Het symposium is interessant voor o.a. exploitanten, gemeenten, provincies, waterschappen, aannemers en vrijwilligers betrokken bij forten en vestingwerken.

Op 29 september 2022 wordt het symsposium 'Veiligheid op forten en vestingwerken' georganiseerd in Amersfoort. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Debie & Verkuijl Erfgoedhoveniers, Stichting Liniebreed Ondernemen, Monumentenbezit en de Nationale Monumentenorganisatie. Met medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In april 2018 verongelukte erfgoedhovenier Paul Verkuijl tijdens werkzaamheden op de wallen van Naarden Vesting. Met de organisatie van dit start-symposium wil Patricia Debie, van Debie & Verkuijl, de noodzaak van veiligheid op forten en vestingwerken onderstrepen. Samen met de organiserende partners wordt zo een belangrijke eerste stap gezet richting de duurzame verbinding van allerhande belanghebbenden op het gebied van kwaliteit en veiligheid op forten en vestingwerken.

Het symposium gaat breed in op de veiligheidsaspecten van werken op, aan en in historische verdedigingswerken. Wie heeft welke verantwoordelijkheid? Hoe legt u dit vast? Welke veiligheidsprotocollen zijn er? Welk risico loopt de bezoeker? Wat als er een ongeval plaatsvindt? En hoe kunt u op voorhand rekening houden met de veiligheid in de ontwikkel- en beheerfase?

Het doel is drieledig: bewustwording van het belang van veiligheid, reflecteren op de rol die eenieder speelt en het waarderen van duurzaam veilige monumenten.

Voor wie interessant?

Het symposium is interessant voor eigenaren, beheerders, exploitanten, gemeenten, provincies, waterschappen, architecten, aannemers en vrijwilligers betrokken bij forten en vestingwerken.

Praktische informatie

 

Foto: Fort de Roovere Halsteren. Fotograaf Marc Bolsius. Bron Erfgoed Brabant.