Symposium WO2-erfgoed, Innovatie en Ethiek

Waar liggen ethische dilemma’s en vraagstukken?

Kansen en dilemma’s bij het gebruik van nieuwe methoden en technieken.

Innovatieve methoden en nieuwe technieken die binnen handbereik komen om het publiek de verhalen over de Tweede Wereldoorlog over te brengen, bieden kansen. Maar ze roepen ook vragen op: waar liggen ethische dilemma’s en vraagstukken, die we onszelf ook moeten stellen hierin? Daarnaast verandert ook het denken over wat ethisch verantwoord is, in het betrekken van publiek bij het WO2-erfgoed.

Ethische dilemma’s en vraagstukken met betrekking tot erfgoed/objecten en de presentatie/ontsluiting ervan in museale-, of andere (online) publieks- presentaties, worden belicht vanuit verschillende perspectieven op dit symposium.

Thema’s als authenticiteit, inzet van facsimiles en replica’s, hologrammen en 3D-modellen, het toegankelijk maken van gevoelige informatie en objecten, spraakherkenning, roofkunst en restitutie komen aan bod.

Praktische informatie