Symposium Stromend door de tijd - Kennis uit het verleden voor de wateropgaven van nu

Georganiseerd door de RCE, Slot Loevestein en het Nationale Deltaprogramma

Gratis (inclusief lunch)

Hoe biedt het verleden kennis voor de wateropgaven van de toekomst?

Op 6 oktober 2022 organiseren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Slot Loevestein en het Nationale Deltaprogramma het symposium 'Stromend door de tijd - Kennis uit het verleden voor de wateropgaven van nu'. Water en Erfgoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in Nederland. Liefst acht van de twaalf Nederlandse Werelderfgoederen hebben een directe link met water. Dit verleden biedt kennis voor de wateropgaven van de toekomst. Het kan helpen om ons voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. 

Op het symposium worden deze wijsheden naast de opgaven van nu gelegd. Wat leert het verleden ons? Welke kennis en gebruiken kunnen we opnieuw benutten? Welke historische fouten kunnen we herstellen? Tijdens de bijeenkomsten lichten verschillende experts toe hoe zij naar het benutten van historische kennis kijken. 

Bezoek de website van de RCE voor het programma, het aanmeldformulier en meer informatie. Deelname is gratis (inclusief lunch).