Lezing 'Middeleeuws (Noord-)West-Brabants: tussen spelling en taalverandering'

Georganiseerd door Brabanders en hun Taal

Inloop start om 18:50 uur

Gratis

Peter-Alexander Kerkhof geeft een lezing over het Middeleeuwse Brabants.

Peter-Alexander Kerkhof is etymoloog en geschiedwetenschapper gespecialiseerd in de middeleeuwse geschiedenis en taalgeschiedenis. Op 11 oktober 2022 geeft hij voor Brabanders en hun Taal een online lezing over het Middeleeuwse Brabants.

'Middeleeuws (Noord-)West-Brabants: tussen spelling en taalverandering'

In de Middeleeuwen was de Brabantse Noordwesthoek een trefpunt van verschillende taalkundige invloedssferen waarvan vooral de zuidelijke invloed vanuit Antwerpen en Gent in de wetenschappelijke literatuur veel aandacht heeft gekregen. Maar wat leert de stedelijke administratie uit steden en kleine heerlijkheden ons over de laatmiddeleeuwse schrijfcultuur in deze gebieden? En hoe weerspiegelt deze schrijfcultuur de taalkundige ontwikkelingen zoals we die vanuit de latere dialecten kunnen reconstrueren? In deze lezing zal Peter-Alexander Kerkhof met behulp van de historische fonologie, naamkunde en middeleeuwse spellingsvoorbeelden zijn visie op de taalgeschiedenis van Noordwest-Brabant toelichten.

Praktische informatie

  • Datum en tijd: 11 oktober, 19:00-20:00 uur. Inloop start om 18:50 uur. 
  • Iedereen is welkom en deelname is gratis. 
  • De bijeenkomst vindt plaats in Microsoft Teams. 
  • U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Heleen Regenspurg: heleenregenspurg@erfgoedbrabant.nl
  • Heeft u een vraag over de (digitale) toegankelijkheid van de lezing? Neem dan contact op met Heleen Regenspurg: heleenregenspurg@erfgoedbrabant.nl / 06 52 78 93 96