Online bijeenkomst over Oral History

Georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

| online

gratis

Ontdek de kracht van het persoonlijk verhaal voor uw erfgoed

Steeds meer erfgoedinitiatieven ontdekken de kracht van het verhaal. Plekken, gebouwen en objecten krijgen er een diepere betekenis door en persoonlijke verhalen houden tradities en gebruiken in leven. De RCE vindt dit een belangrijke ontwikkeling in het licht van het Verdrag van Faro. Dit verdrag geeft de mens een centrale plek in het denken over erfgoed. Verhalen vertellen de geschiedenis van onderop en geven groepen en individuen zowel letterlijk als figuurlijk een stem. Getuigenissen en verhalen zijn, eenmaal opgetekend, zelf ook weer nieuw erfgoed in de vorm van archiefmateriaal.

Veel erfgoedprofessionals en -vrijwilligers zijn op dit moment bezig met projecten waarin mensen worden uitgenodigd om hun persoonlijke verhaal te vertellen over een wijk, dorp of stad, immaterieel erfgoed of andere culturele uiting.

De RCE wil mensen die bij dit soort projecten zijn betrokken alvast uitnodigen voor een online bijeenkomst over Oral History op 27 september 2021. In deze bijeenkomst wordt u een preview geboden van een essay over dit onderwerp, geschreven door Lian van der Zon: Gezamenlijk erfgoed en het persoonlijke verhaal - Lian van der Zon | Publicatie | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Oral History is een interviewmethodiek die vanuit de geschiedwetenschappen is geïntroduceerd in het erfgoedveld. Lian van der Zon is gastspreker op de online bijeenkomst en is werkzaam bij erfgoed Gelderland.

Praktische informatie

Datum: De bijeenkomst vindt plaats op maandag 27 september van 14.00 tot 16.00 en is online te volgen.
Kosten: gratis, na aanmelding

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Foto: Raam met blauwe neonletters What is your story? Fotograaf: Etienne Girardet, Bron: Unsplash