Museumkennisdag 2020

Afgelast in verband met het coronavirus

Eerder werd de dag al verplaatst van 23 maart naar 28 september. Maar nu is besloten de Museumkennisdag in 2020 geen doorgang te laten vinden.

De Museumkennisdag vindt niet plaats in 2020. 

Als u al uw bijdrage voor de dag hebt betaald, krijgt u deze volledig terug door een creditfactuur. Daar hoeft u zelf niets voor te doen.

Museumkennisdag is een initiatief van de Museumvereniging, brancheorganisatie van musea. Samen met ruim 400 musea versterkt de vereniging het publieke belang van die Nederlandse musea. Voor deze editie is een partnership aangegaan met ICOM Nederland en Landelijk Contact van Museumconsulenten.