Middelbeers / Zaligheden-Oost - Inventariseer mee met het Brabants Groene Maatpak

Georganiseerd door de Provincie en Erfgoed Brabant

Gratis

In 2021 staat met het project Brabants Groene Maatpak het landschap centraal dat in de 20e eeuw door ruilverkaveling is ontstaan.

Om het Brabants Groene Maatpak weer op de kaart te zetten, trekken de Provincie en Erfgoed Brabant tijdens de Landschapstriënnale 2021 langs een vijftal ruilverkavelingen. Wilt u met ons mee om in het landschap te kijken of de ontworpen beplantingen van Brabants Groene Maatpak er nog staan en hoe? Dan kunt u met een tablet of smartphone via een speciale app, in het veld bij al die ontworpen beplantingen informatie invoeren. De informatie die u en de andere deelnemers invoeren, komt bij elkaar in een GIS. Zo kunnen we samen in beeld krijgen hoe het Brabants Groene Maatpak er nu nog bijstaat.

We starten per gebied op de gebiedsdagen op woensdagmiddag, telkens van 13:00 uur tot 16:30 uur.

  • 14 april: Lieshoutsche Beemden / De Leek
  • 21 april: Spoordonk / Essche Stroom
  • 28 april: Bossche Broek
  • 19 mei: Middelbeers / Zaligheden-Oost
  • 26 mei: Oirschot-Best

U wandelt dan - coronaproof - in tweetallen, of als u dat wilt alleen, door het gebied, aan de hand van een speciale app. U krijgt na aanmelding nadere informatie om deel te nemen aan een online instructieavond, op de maandagavond voorafgaand aan de gebiedsdag. Mocht u dan niet kunnen, dan benaderen we u persoonlijk om uitleg te geven.

Op de avond van de gebiedsdag is er telkens om 19:30 uur een online-sessie waaraan u – na aanmelding - kunt deelnemen om samen met ons de resultaten van de wandeling te bespreken en te bekijken in hoeverre het Brabants Groene Maatpak ons kan inspireren voor het landschap van de toekomst.

Aanmelding is verplicht en kan via info@erfgoedbrabant.nl o.v.v. de naam en datum van de gebiedsdag.

Meer informatie over het project vindt u op de website van Brabants Groene Maatpak. 
En bekijk hieronder de video over gebied De Beerzen.