LKCAtelier: Jongeren en erfgoed

Georganiseerd door LKCA

Gratis

Op welke wijze interesseert u jongeren in erfgoed en betrekt u ze bij uw museum of erfgoedinstelling?

In dit LKCAtelier op 3 februari 2022 staan jongeren en (immaterieel) erfgoed centraal en vooral de vraag: hoe werkt u in co-creatie met jongeren aan het onderzoeken en zichtbaar maken van erfgoed?

Samen met Imagine IC, het Nederlands Openluchtmuseum en jongeren van Presikhaaf gaat u in gesprek over de lessons learned van de projecten die zij samen in de wijk hebben gedaan. Ook gaat u in break-out rooms aan de slag met het erfgoed.

Praat erfgoed met me

Imagine IC verkent al jaren samen met jongeren van Amsterdam Zuidoost het erfgoed van hun wijk. In het programma ‘Praat erfgoed met me’ onderzoeken jongeren, aan de hand van de methode ‘emotienetwerken’, welke (alledaagse) spullen betekenis hebben voor henzelf en anderen uit hun buurt. Vragen die telkens terugkomen zijn: hoe geef je ruimte aan jongeren om hun stem te ontdekken en te laten horen? Hoe luister je actief naar wat ze te zeggen hebben? En wat doe je met hun input?

Voor het Nederlands Openluchtmuseum en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland was dit iets nieuws. Zij hebben in 2020 en 2021 in co-creatie met jongeren van Presikhaaf University het erfgoed van de wijk Presikhaaf onderzocht en zichtbaar gemaakt. Van het brainstormen over en het schrijven, uitvoeren en evalueren van een projectplan. Welke lessen trekken zij hieruit?

Praktische informatie

 

Foto: Jongeren onder verfpigment zwaaien naar de camera. Foto Patrick Buck. Bron Unsplash.