Koerstafel: Onbetaal(d)baar: vrijwillige erfgoedwerkers en erfgoedparticipatie

Georganiseerd door Erfgoed Brabant

Gratis

In vijf Koerstafels gaan we met elkaar in gesprek. Bij deze Koerstafel bespreken we de impact die erfgoedvrijwilligers hebben op de erfgoedpraktijk.

Het werken met erfgoed is mooi, uitdagend en inspirerend voor velen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor hoe wij dat als samenleving samen kunnen blijven doen. Wie bepaalt wat er op de agenda staat, welke mensen doen mee en wat voor onderwerpen worden belangrijk gevonden? Met andere woorden: wie bepaalt de koers?

Bij Erfgoed Brabant stellen wij ons deze vraag ook. We merken dat er veel kennis en kunde in het erfgoedveld zit waar wij van kunnen leren en waar wij op aan kunnen sluiten. Daarom werkt Erfgoed Brabant ook intensief (mee) aan projecten die raken aan inclusie, diversiteit en participatie zoals erfgoedvrijwilliger.nl, “Faro” en Traject ID. Hier spelen actuele onderwerpen die vanuit een breder maatschappelijk oogpunt relevant zijn voor ons veld en waarover we de dialoog kunnen starten. Erfgoed Brabant wil daaraan bijdragen met “Op koers met Erfgoed Brabant – een ronde door het erfgoedveld”.

In vijf Koerstafels gaan we met elkaar in gesprek over onderstaande thema’s. Een gespreksleider zorgt voor een prettig verloop zodat iedereen een actieve bijdrage kan leveren. We buigen ons over een reeks van uiteenlopende thema's:

Meedoen?

Houden deze thema's u bezig? Dan nodigen we u uit om deel te nemen aan een of meerdere Koerstafels. De opzet is simpel: in een kleinschalige (digitale) omgeving komen we samen en wisselen we van gedachten over onze ervaringen en perspectieven. De sessies worden niet opgenomen en is er beperkt plek voor 9 deelnemers. Het is niet nodig om een expert te zijn op het thema, wel is een actieve houding onmisbaar. Daarom zijn de Koerstafels zoveel mogelijk op maat gemaakt voor de deelnemers. Het doel is om samen een koers uit te zetten in een veld dat we met elkaar delen. We bepalen met elkaar wat de opbrengst per Koerstafel is en hoe we deze kunnen delen met onze netwerken. Vanuit Erfgoed Brabant halen we er ook inspiratie uit richting de Erfgoedontmoeting die dit jaar op 18 november zal plaatsvinden. We hopen u daar te zien, en natuurlijk bij toekomstige Koerstafels!

Enthousiast geworden om deel te nemen? U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@erfgoedbrabant.nl, onder vermelding van naam en organisatie. Let op: Om ervoor te zorgen dat uw inbreng tot zijn recht komt, vragen we u om een korte motivatie toe te voegen aan uw aanmelding. Mocht het gebeuren dat er meer dan 9 aanmeldingen zijn, maken we een keuze op basis van de motivatie, waarbij we streven naar een inhoudelijk zo divers mogelijke samenstelling. Een paar dagen voor de betreffende Koerstafel hoort u of u kunt deelnemen.

 

Foto: Twee mannen zitten op een boom. Fotografie Tineke van Wegberg, Heempark 's-Hertogenbosch.