Gemeentelijk Erfgoedbeleid

Georganiseerd door de ErfgoedAcademie

| Amersfoort

€295,00 (excl. 21% btw)

Een bijeenkomst voor (beleids)medewerkers, werkzaam in gemeenten waar erfgoedbeleid ‘op de agenda komt of staat’.

Gemeentelijk erfgoedbeleid omvat meer dan alleen het uitvoeren van rijkstaken. Welke instrumenten zijn voorhanden voor uitvoering van goed erfgoedbeleid? Denk bijvoorbeeld aan een eigen erfgoedverordening, de inzet van de monumentencommissie/commissie ruimtelijke kwaliteit, de invulling van de financiële paragraaf en vooral de samenwerking met andere beleidsterreinen (intern en extern). En hoe wordt de continuïteit van dit beleid gewaarborgd? Tijdens de bijeenkomst op 15 september 2020, georganiseerd door de ErfgoedAcademie, komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • analyse en waardering van erfgoed;
 • wat wilt en kunt u bereiken met erfgoedbeleid;
 • een stappenplan om te komen tot erfgoedbeleid;
 • zin en onzin van een beleidsnota;
 • erfgoedbeleid en de financiële paragraaf;
 • hoe om te gaan met immaterieel erfgoed;
 • samenwerking met collega’s van andere beleidsterreinen;

Wat bereikt u met deze cursus?

 • praktische aanpak voor opzetten eigen erfgoedbeleid;
 • inzicht in samenhang diverse beleidsvelden;
 • inzicht in het belang van communicatie over erfgoed(beleid) (intern en extern);
 • u leert betere keuzes te maken over aanpak erfgoedbeleid;
 • uitbreiding van uw netwerk.

Programma

 • 09:00 uur  Inloop en ontvangst met koffie/thee
 • 09:30 uur  Welkom en introductie op het programma / door Jan Vellekoop, ErfgoedAcademie
 • 10:00 uur  Gemeentelijk erfgoedbeleid in Rheden: de praktijk van winnaar BNG Erfgoed 2019 / door Marjolein Sanderman, gemeente Rheden
 • 11:00 uur  Koffie-/theepauze
 • 11:15 uur  Erfgoedbeleid in Amersfoort: de praktijk van winnaar publieksprijs BNG Erfgoed 2019 / door Saskia Stouten, gemeente Amersfoort 
 • 12:30 uur  Lunch
 • 13:15 uur  Hoe laat Tilburg haar burgers participeren in erfgoedbeleid? / door Dirk van Alphen, gemeente Tilburg
 • 14:00 uur  Reflectie op Participatie / door Lorna Cruickshanks, ErfgoedAcademie 
 • 14:15 uur  Workshop: ‘hoe te komen tot goed erfgoedbeleid?’ / Zelf aan de slag o.l.v. docent en experts
 • 16:00 uur  Samenvatting: wat neemt u mee? 
 • 16:30 uur  Afsluiting

Praktische informatie

Foto: Binnenstad Eindhoven. VisitBrabant.