Erfgoedparticipatie-labs 2021

Georganiseerd door ErfgoedAcademie

| online

startbijeenkomst

Kennis delen en ontwikkelen over uitdagingen of vraagstukken rondom participatie staan in deze labs centraal.

Onder het motto ‘Samen denken – Samen doen - Samen creëren’ organiseert de ErfgoedAcademie Erfgoedparticipatie-labs. Na het succes van 2020 staan er opnieuw twee nieuwe labs op het programma, vanaf mei dit jaar. De thema’s van beide labs worden bepaald aan de hand van de input van de nieuwe deelnemers. De twee labs gaan over vraagstukken waar veel erfgoedprofessionals in de praktijk tegenaan lopen.

Het lab is gericht op erfgoedprofessionals maar als er in uw omgeving een actieve burger of vrijwilliger is voor wie de labs ook interessant en nuttig zouden kunnen zijn, dan is het mogelijk om u samen met hem of haar in te schrijven. U kunt deze info dan aan hem of haar doorsturen.

De data voor de labs

Lab A:

Centrale startbijeenkomst 11 mei van 10.00 – 12.00 uur (samen met deelnemers van lab B)

3 online bijeenkomsten op donderdag 20 mei, 10 juni, 1 juli van 14.00 – 16.00 uur

2 bijeenkomsten op locatie op 23 september en 14 oktober (dag)

Slotbijeenkomst 25 november (ochtend en/of middag)

Lab B:

Centrale startbijeenkomst 11 mei van 10.00 – 12.00 uur (samen met deelnemers van lab A)

3 online bijeenkomsten op dinsdag 25 mei, 15 juni, 6 juli van 14.00 – 16.00 uur

2 bijeenkomsten op locatie op 21 september en 12 oktober (dag)

Slotbijeenkomst 25 november (ochtend en/of middag)

Inschrijven

Schrijf u pas in, wanneer u de onderstaande voorwaarden goed hebt doordacht en u weet wat het betekent voor uw werkpraktijk. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven wat u wil leren en met welk vraagstuk u aan de slag zou willen. U hoort uiterlijk 1 mei of u mee kunt doen en in welk lab u bent ingedeeld.

Voorwaarden voor deelname:

Deelname is gratis, maar de organisatoren vragen wel energie, tijd en commitment van u! Het traject van een lab bestaat uit een centrale startbijeenkomst, drie online sessies met uw lab, twee sessies op locatie met uw lab en een centrale slotbijeenkomst. U gaat tussen de bijeenkomsten aan uw eigen casus/vraag werken.

  • U hebt interesse in of bent actief betrokken bij participatie, de democratisering van erfgoed en het bevorderen van een productieve verbinding tussen erfgoed en de samenleving. U wilt onderdeel uitmaken van een zoektocht naar en verandering in de praktijk.
  • U wilt van en met collega’s in het erfgoedveld leren.
  • U heeft een casus waarin geëxperimenteerd kan worden en waarop gereflecteerd kan worden en/of een actueel vraagstuk of dilemma vanuit de praktijk waarin u een verandering wilt aanbrengen. (In verband met de beperkingen rond (fysieke) participatietrajecten en projecten door COVID-19) hoeft een casus niet per se een actief en lopend project te zijn. Het kan ook om een projectplan, een strategie of om beleidsvorming gaan)
  • U wilt en kunt tijd en ruimte maken voor reflectie op uw werk
  • Uw werkgever is akkoord met uw deelname (indien dit aan de orde is).

Wat kunt u van de organisatie verwachten?

  • Procesbegeleiding. ErfgoedAcademie werkt gestructureerd, maar is flexibel.
  • Bij elke sessie zijn zijn medewerkers van ErfgoedAcademie aanwezig als facilitator en procesbegeleider.
  • ErfgoedAcademie zorgt voor verbinding onderling en tussen de labs.

Over het proces

Als u zich heeft ingeschreven, krijgt u een bevestiging. ErfgoedAcademie gaat op basis van de intakeformulieren de groepen verdelen en thema’s van beide labs bepalen. U ontvangt uiterlijk op 1 mei een mail of u geplaatst bent en zo ja, in welk lab u aan de slag kunt. U krijgt dan ook meer informatie over het thema van uw lab.

De gezamenlijke startbijeenkomst voor beide labs is op dinsdag 11 mei.

Selectieproces

Er zijn per lab 25 plekken beschikbaar. Bij teveel aanmeldingen wordt een selectie gemaakt. De selectie gaat op volgorde van aanmelding. Er wordt daarbij rekening gehouden met de samenstelling van de groep: onder meer op basis van regionale verdeling, type organisatie, erfgoeddomein en uw rol in participatieprojecten.

Belangrijk voor deelnemers van 2020:

Graag geeft ErfgoedAcademie een nieuwe groep erfgoedprofessionals de kans om mee te doen aan de labs. Daarom vraagt de organisatie deelnemers van 2020 zich niet nog een keer in te schrijven. Voor oud-deelnemers worden andere terugkom-momenten en netwerkbijeenkomsten georganiseerd.

Praktische informatie

Datum startbijeenkomst: 11 mei 2021, 10:00 - 12:00, vervolgbijeenkomsten afhankelijk van het Lab waarin u wordt ingedeeld, zie de informatie hierboven.
Kosten: gratis
De bijeenkomsten vinden online plaats

Meer informatie en inschrijven via ErfgoedAcademie.nl

Cursus bijeenkomst, bron: Pixabay