Erfgoedcollege Roosendaal

De taal van Brabant

| Roosendaal

€15,-

Na de reeks erfgoedcolleges in Den Bosch organiseert het Tongerlohuys een reeks colleges in Roosendaal. In dit college staat het Brabants dialect centraal.

Sprekers: Jos Swanenberg en Marc van Oostendorp

In het Interbellum, de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, woedde er een strijd om regionale, en dus ook Brabantse identiteit. Deze werd voor een groot deel uitgevochten in de wereld van kunst, cultuur en wetenschap. Marc van Oostendorp (taalwetenschapper) verkent deze strijd aan de hand van één opmerkelijke hoogleraar uit deze periode, die in zijn onderzoek een verband legde tussen ras, taal, cultuur en identiteit. Het gaat hier om de in Oudenbosch geboren Jezuïet Jac. van Ginneken centraal, die in 1935 in opspraak kwam met zijn publicatie Ras en Taal. In zijn boek De regenboogkleuren van het Nederlands legde hij ook een verband tussen de volksaard van groepen in Nederland, zoals Brabanders, en hun uitspraakeigenaardigheden. Tegelijkertijd was hij een van de bekendste taalkundigen van zijn tijd, die ook in het buitenland gelezen werd.

Jos Swanenberg is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en is gespecialiseerd in (streek)taal. Het college van Swanenberg zal worden gewijd aan taalkundige Toon Weijnen en de onderzoeken die hij heeft gedaan naar de taal van Brabant; de ontwikkeling van een dialect naar een regiolect. Weijnen werd geboren in Fijnaart en doceerde voor zijn benoeming tot hoogleraar in Nijmegen aan het Norbertuslyceum te Roosendaal.

Praktische informatie
Het college vindt plaats op dinsdag 1 oktober om 14.00 uur in de kleine zaal van theater De Kring in Roosendaal. Kaartjes zijn te bestellen op de website van theater de Kring.