Erfgoedcollege 2: Hoort iedereen erbij?

Georganiseerd door Erfgoed Brabant

€15,- per college en €45,- voor de hele reeks

In de Erfgoedcolleges 2021 staan diversiteit, toegankelijkheid en inclusie centraal.

Dit najaar organiseert Erfgoed Brabant weer de Erfgoedcolleges. De vier colleges worden gemodereerd door Lema Salah. Zij is promovendus aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda en de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is zij als adviseur voor het onderwerp gender betrokken bij Brabantserfgoed.nl. In deze rol houdt zij zich bezig met gendergerelateerde topics, maar ook met thema's als diversiteit en inclusiviteit.

U betaalt €15,- per college en €45,- voor de hele reeks.

College 2: Hoort iedereen erbij? 

Mensen met een lichamelijke beperking hoorden er vroeger bij. Wie blind of doof was of een van zijn ledematen miste kon echter niet of nauwelijks werken. En dus was er geen geld om brood en bier van te kopen. Vanaf de middeleeuwen bestonden er in Brabant voorzieningen om deze mensen te helpen en mee te laten draaien. Op de eerste plaats was dat de familie, maar er waren ook andere collectiviteiten zoals broederschappen en wijkorganen die konden steunen. Wie nergens bij hoorde kon terecht bij de armenzorg. Pas met de introductie van de AWBZ in 1968 kreeg de zorg en opvang van deze mensen een gezonde financiële basis.

Iedereen moet kunnen meedoen, ook mensen met een handicap. De afgelopen jaren wordt er anders tegen het begrip handicap aan gekeken. We zijn als het ware bezig met een emancipatie-inhaalslag. En dat is nodig, want participatie van mensen met een handicap is nog lang niet altijd vanzelfsprekend, waar het gaat om werk, wonen of vrije tijd. Dit heeft een impuls gekregen toen vijf jaar geleden, in 2016, het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap is bekrachtigd door Nederland. Als ervaringsdeskundige met een journalistieke achtergrond weet Amber van Ginneken als geen ander hoe belangrijk het is dat mensen zich welkom voelen en ergens volwaardig aan kunnen deelnemen. Begrippen als inclusie en toegankelijkheid zijn daarvoor heel belangrijk, maar wat betekent dit eigenlijk en hoe geef je dit als culturele instelling op een goede manier vorm?

  • Sprekers: Ton Kappelhof en Amber van Ginneken
  • Datum: 28 oktober van 15.00-16.45 uur
  • Locatie: Design Museum Den Bosch, De Mortel 4, Den Bosch
  • Kosten: €15,- per college. U betaalt €45,- voor de hele reeks.
  • Aanmelden verplicht via info@erfgoedbrabant.nl o.v.v. uw naam, aantal personen, naam van het college en uw factuuradres. 

Bio's

Ton Kappelhof is historicus en houdt zich vanaf 1971 met de geschiedenis van Noord-Brabant bezig. Een groot deel van zijn werk is te vinden op www.academia.edu.

Amber van Ginneken heeft een journalistieke achtergrond en is verbonden aan de stichting Wij Staan Op!. Een beweging van jongvolwassenen met een fysieke handicap.