Erfgoed en duurzaamheid

Cursus over de relatie tussen erfgoed en duurzaamheid

Klimaatdoelen, zuinig omgaan met fossiele en natuurlijke bronnen en een schone en veilige omgeving. Van alle sectoren wordt verwacht om aan die opgaven een bijdrage te leveren. Ook het erfgoedveld.

Duurzaamheid is echter een breed begrip en er zijn de nodige uitdagingen. Bij erfgoed gaat het tenslotte ook om algemene belangen en waarden. Visie en beleid moeten dan ook heldere kaders bieden om zinvolle en verstandige keuzes te kunnen maken bij de uitvoering van klimaat- en duurzaamheidsdoelen in relatie tot erfgoedwaarden. Het gaat dan om zowel verduurzaming van monumenten als energietransitie in historisch waardevolle landschappen, steden en dorpen. 

Deze cursus van de ErfgoedAcademie geeft inzicht in de relatie tussen erfgoed en duurzaamheid. Wat kunnen deze schijnbaar tegengestelde belangen voor elkaar betekenen of juist niet? Wat houdt een begrip als duurzaamheid in?

De volgende onderwerpen komen aan bod

  • wat verstaan we onder duurzaamheid (ook in relatie tot erfgoed)
  • feiten en cijfers van duurzaamheid
  • duurzaamheidsprincipes (trias energetica)
  • hoe duurzaam zijn monumenten van zichzelf
  • hoe duurzaam zijn we zelf
  • welke aspecten van duurzaamheid raken monumenten en historisch landschap
  • welke mogelijkheden zijn er op het gebied van energiebesparing/opwekking en wat kan erfgoed daaraan bijdragen
  • duurzaamheid en erfgoedbeleid
  • voorbeelden uit de praktijk
  • uitbreiding van uw netwerk

Voor wie?

De cursus is voor medewerkers werkzaam bij gemeenten, provincies en organisaties die te maken hebben met het opstellen van visies en beleidsvoorbereiding voor verduurzaming van erfgoed en energietransitie in relatie tot historisch waardevolle landschappen. Ook voor opstellers van ruimtelijk kaders met betrekking tot erfgoed en duurzaamheid is deze cursus zinvol. Overige professionals en eigenaren die nauw betrokken zijn bij dit onderwerp, zijn uiteraard ook van harte welkom wanneer men een breder beeld wil van het thema duurzaamheid.

Wat leert u in deze cursus

De cursus geeft u inzicht in de relatie tussen erfgoed en duurzaamheidsopgaven. U bent in staat zich een visie te vormen en kaders te formuleren voor beleid of uitvoeringsprogramma’s met betrekking tot Erfgoed en Duurzaamheid. U kunt met andere stakeholders een zinvol en beargumenteerd gesprek voeren over dit onderwerp.

Wanneer en waar?

10 maart 2020. Locatie n.t.b. 

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 295,00 (excl. 21% BTW) per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en lunch, een excursie.

Aanmelden

Op de website van de ErfgoedAcademie kunt u zich aanmelden.