Erfgoed en Dementie. Hoe creëert u aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers?

Georganiseerd door FARO

| Brussel

€ 70,00

Hoe helpt u als erfgoedorganisatie mee aan de bewustmaking van dementie en het creëren van een dementievriendelijke samenleving?

Dementie blijft een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. In Vlaanderen leven naar schatting bijna 140.000 personen met dementie. Het is een aandoening die op vele betrokkenen, direct of indirect, impact heeft.

Ook de erfgoedsector kan helpen bij het creëren van een dementievriendelijke(re) maatschappij. Dit door onder meer de ontwikkeling van reminiscentietechnieken en -instrumenten die helpen bij de therapie van mensen met dementie.

In het bijzonder lokale erfgoedorganisaties hebben een grote meerwaarde voor de reminiscentiewerking. Zij hebben immers de kennis over de lokale geschiedenis én het gedroomde materiaal in huis om een aanbod rond reminiscentie te ontwikkelen, op maat. Deze lokale inbedding is zeer belangrijk bij het werken met mensen met dementie. Zo kunnen (lokale) archieven, musea en erfgoedbibliotheken inclusieve activiteiten aanbieden, een dienstverlening op maat ontwikkelen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers én hen zo mee uit hun sociaal isolement proberen te halen. Tegelijk helpen ze mee aan de bewustmaking van dementie en het creëren van een dementievriendelijke samenleving.

Wat krijgt u tijdens deze workshop?

  • een inleiding tot ‘dementie’, ‘mantelzorg’ en ‘reminiscentie’;
  • voorbeelden van reminiscentieprojecten en -tools;
  • informatie over de belangrijkste actoren en informatiebronnen rond dementie/mantelzorg/reminiscentie in Vlaanderen;
  • inzicht in de linken tussen cultuur, erfgoed en dementie;
  • enkele inspirerende praktijkvoorbeelden;
  • hands-on oefeningen die helpen bij de creatie van een reminiscentie-aanbod.

Deze workshop vindt plaats in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Doelgroep: medewerkers van cultureel-erfgoed- én zorgorganisaties die een aanbod willen creëren voor personen met dementie en hun mantelzorgers.

Om de interactie met de lesgevers en tussen de deelnemers te bevorderen én om praktische oefeningen mogelijk te maken zijn deze workshops bedoeld voor kleine groepen.

Over de docent

Herlinde Dely is de meer dan gedreven stafmedewerker kwaliteit en zorg bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Ze behaalde de nodige diploma’s met magna cum laude (master logopedische en audiologische wetenschappen; master management, zorg en beleid in de gerontologie; postgraduaat inspirerend coachen). Ze is auteur van Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie, Onderweg naar betere dementiezorg en De Schat van je Leven. Herinneringen ophalen met mensen met dementie. In alle aspecten van haar werk stelt ze de persoon met dementie als mens centraal.

Praktische informatie

Datum: 7 oktober 2021, 10:00-15:30 uur
Locatie: FARO, Priemstraat 51, Brussel
Kosten: € 70,00 (standaard), €50,00 (sector en studenten)

Meer informatie en inschrijven op de website van FARO

Doosje met foto's Bron:Unsplash, fotograaf: Roman Kraft