Cursus 'Gemeentelijk erfgoedbeleid'

Georganiseerd door ErfgoedAcademie

€325,- (excl. 21% btw)

Een cursusreeks voor (beleids)medewerkers, werkzaam in gemeenten waar erfgoedbeleid op de agenda komt of staat.

In deze cursus reikt ErfgoedAcademie u de handvatten aan om in uw gemeente een goed erfgoedbeleid te (her)ontwikkelen. Gemeentelijk erfgoedbeleid omvat meer dan alleen het uitvoeren van rijkstaken. Welke instrumenten zijn voorhanden voor uitvoering van goed erfgoedbeleid? Denk bijvoorbeeld aan een eigen erfgoedverordening, de inzet van de monumentencommissie/commissie ruimtelijke kwaliteit, de invulling van de financiële paragraaf en vooral de samenwerking met andere beleidsterreinen (intern en extern). En hoe wordt de continuïteit van dit beleid gewaarborgd?

De online cursus bestaat uit drie bijeenkomsten en is bedoeld voor (beleids)medewerkers, werkzaam in gemeenten waar erfgoedbeleid op de agenda komt of staat. Globale kennis van het erfgoedveld is een pre. 

Tijdens de cursus worden onder andere bijdragen geleverd van Marjolijn Sanderman van de gemeente Rheden (winnaar BNG Erfgoedprijs 2019), Saskia Stouten van de gemeente Amersfoort (winnaar publieksprijs BNG Erfgoedprijs 2019) en Lorna Cruickshanks van de ErfgoedAcademie.

Praktische informatie

 

Foto: Spoorlaan en centrum Tilburg vanuit vogelvluchtperspectief. Bron: VisitBrabant.