Webinar: Cultuur voor ouderen met een migratieachtergrond

Georganiseerd door LKCA

Gratis

Steeds meer ouderen in en buiten de zorginstellingen hebben een migratieachtergrond. En dat vraagt om een activiteitenaanbod dat aansluit bij de wereld van een diverse groep mensen.

De vergrijzing in Nederland is een veelkleurige. Steeds meer ouderen in en buiten de zorginstellingen hebben een migratieachtergrond. En dat vraagt om een activiteitenaanbod dat aansluit bij de wereld van een diverse groep mensen. Maar hoe pakt u dat aan? Hoe komt u aan de kennis om tot een passend en leuk aanbod te komen? Met deze vragen in het achterhoofd organiseert LKCA op 6 december 2022 het webinar 'Cultuur voor ouderen met een migratieachtergrond'. 

Barbara Groot, wetenschappelijk staflid van de Leyden Academy, leidt de sessie in met een kort overzicht van het onderzoek naar cultuursensitieve kunst voor ouderen die niet in Nederland geboren zijn.

Cynthia Pietersen van KOO uit Den Haag vertelt over hoe ze kunstaanbod voor ouderen met een Indisch/Molukse achtergrond hebben ontwikkeld. Onder de noemer Kopi Kecil Krea (een creatief kopje koffie) wordt elke tweede dinsdag van de maand een scala aan activiteiten aangeboden. Het aanbod sluit aan bij wat de ouderen graag willen: onder andere ukelele (dat ligt in de oorsprong van krontjong), Indische bandjes in Den Haag, zang, Indische liedjes van toen, tekenen en schilderen.

Gülay Orhan, van Stichting Fatusch (voor maatschappelijke projecten) en documentairemaakster, richt zich op ouderen met een Turkse achtergrond. Haar methodiek ‘Verhalen rond de bruidskist’ is gericht op de uitwisseling van levenservaringen tussen Turkstalige vrouwen in Nederlandse zorginstellingen, dagopvanglocaties en omliggende wijken. Geïnspireerd door spullen, geuren, geluiden en smaken uit een traditionele bruidskist gaan zij via woorden en gebaren met elkaar in gesprek.

Ook de ouderenfondsen hechten erg aan aanbod dat aansluit op de verschillende doelgroepen. Daarom zal Lonneke Regter, directeur Fonds Sluyterman van Loo, tot slot inzicht geven in hoe u uw project kunt financieren met hulp van de ouderenfondsen.

Praktische informatie