Bijeenkomst 'Natuur in Eigen Hand'

Een avond voor mensen die nieuwe natuur in Brabant willen maken

Helmond

De bijeenkomst start om 19:30 uur. Vanaf 19:00 is de inloop.

U leert van voorbeelden, u kunt ervaringen delen en er zijn experts die concreet advies over uw plannen kunnen geven.

Wanneer u concrete plannen heeft om nieuwe natuur in Noord-Brabant te maken, kom dan naar de bijeenkomst 'Natuur in Eigen Hand' op 12 maart in de Cacaofabriek in Helmond. Tijdens de bijeenkomst hoort u inspirerende voorbeelden, kunt u uw ervaringen delen en zijn er experts aanwezig die u kunnen helpen en adviseren. 

Programma

  • Inspirerende voorbeelden: diverse voorbeelden worden kort toegelicht. Van agrarisch, tot wonen, werken en recreëren. 
  • Spreker: Rik Grashoff, Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant.
  • Netwerktijd: ga in gesprek met diverse experts, andere initiatiefnemers en organisaties over de mogelijkheden voor uw wens. 
  • Thematafels: u kunt bij thematafels in gesprek over onder andere fondsenwerving, voedselbossen, financieringsmogelijkheden en het vinden van medestanders voor uw idee.
  • Prijsvraag 'Natuur in eigen hand': op deze avond wordt de uitreiking gedaan van de prijsvraag 'Natuur in eigen hand', waarbij de beste ideeën voor natuurontwikkeling worden beloond met een bedrag van €5.000,- voor ondersteuning om het idee verder te brengen. Wilt u meedoen? Klik hier voor meer informatie over de prijsvraag.

Organisatie

De bijeenkomst wordt georganiseerd door IVN Brabant, Provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant, in samenwerking met Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie. 

Praktische informatie

  • Datum en tijd: 12 maart 2020. De bijeenkomst start om 19:30 uur, de inloop is vanaf 19:00 uur. 
  • Locatie: Cacaofabriek, Cacaokade 1, Helmond. 
  • Aanmelden: Klik hier om u aan te melden.  
  • Op de website van Brabants Landschap vindt u meer informatie over de bijeenkomst.