Archeologieplatform - Archeologie en Faro

Georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Gratis

Onder meer worden de resultaten gedeeld van de zoektocht naar de betekenis van Faro voor de archeologiepraktijk.

Het Archeologieplatform van de RCE op donderdagmiddag 20 januari 2022 gaat over de iconische Faro-vragen: waarom bedrijven mensen archeologie, voor wie doen zij dat en hoe zijn burgers betrokken in deze dagelijkse werkzaamheden? Participatie is een sleutelwoord in het Verdrag van Faro. Maar dat reikt verder dan de bekende publieksactiviteiten en het werken met vrijwilligers. Het gaat ook over bewoners die meedoen en meedenken, en over het leveren van een bijdrage aan een betere samenleving. Maar hoe passen Faro en Valletta dan bij elkaar? Dat lijkt te schuren.

De minister van OCW heeft gevraagd een uitvoeringsagenda voor Faro op te stellen. Wat wil de archeologiepraktijk met het Verdrag van Faro, en hoe zou dat vorm kunnen krijgen? Op 20 januari delen Heleen van Londen van de UvA en Monique van den Dries van Universiteit Leiden de resultaten van hun zoektocht naar de betekenis van Faro voor de archeologiepraktijk; komen voorbeelden uit de praktijk in beeld; en worden er recepten gedeeld voor burgerparticipatie in de archeologie. Een panel volgt en bediscussieert alles wat gezegd wordt en vraagt de deelnemers via de chat om input voor de discussie.

Praktische informatie

 

Foto: Jongetje aan het werk met schepje en metaaldetector. Bron: Nationale Archeologiedagen.