Afstoten BKR-kunst

Erfgoed Gelderland begeleidt gemeenten bij herplaatsingstrajecten van BKR-kunst en zij heeft hiervoor een eenvoudig stappenplan gemaakt.

Binnen de Beeldende Kunstenaars Regeling (1956-1987) konden kunstenaars in ruil voor onder andere kunstwerken een inkomen krijgen. Veel gemeenten bezitten kunstwerken uit deze regeling. Onze collega's bij Erfgoed Gelderland begeleiden gemeenten bij herplaatsingstrajecten van BKR-kunst en zij hebben hiervoor een eenvoudig stappenplan gemaakt.

  1. Inventariseren en fotograferen van collectie - welke objecten vallen onder de BKR-regeling. 
  2. Samenstellen van adviescommissie binnen de gemeente en eventueel omliggende musea. 
  3. Selectie en waarderingstraject - welke objecten zijn kerncollectie en blijven behouden, welke worden herplaatst bij musea of andere publieke instellingen, welke worden afgestoten. 
  4. Benaderen van (erven van) kunstenaars van de af te stoten objecten - zij mogen de objecten weer kosteloos terugnemen. 
  5. Communicatie rondom dit traject in (lokale) media, website gemeente en Gemeenteblad (NB tot 2021 vond de communicatie plaats via de Staatscourant in plaats van het Gemeenteblad). 
  6. Overgebleven objecten via veilingbureau aanbieden - dit mag plaatsvinden twee tot drie maanden na communicatie of oproepen waarbij eventueel niet gevonden kunstenaars zich kunnen melden.
  • Bij het overdragen van objecten aan andere instellingen, kunstenaars of het veilingbureau wordt altijd een schenkingsovereenkomst getekend.
  • Het hele traject wordt gedetailleerd vastgelegd in een rapportage.

Voor meer informatie over het afstoten van BKR-kunst kun je contact opnemen met Erfgoed Gelderland.