Activiteiten leerstoel Diversiteit in Taal en Cultuur

Activiteiten en resultaten van onderzoek, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening (valorisatie) en netwerkvorming.

In het kader van de leerstoel worden activiteiten ontplooid op het gebied van onderzoek, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening (valorisatie) en netwerkvorming.

Hieronder wordt een aantal van de resultaten gegeven:

Digitaliseringsproject

Swanenberg werkt mee aan het project “elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten” van prof. dr. Nicoline van der Sijs (RU Nijmegen & Meertens-Instituut). Hiertoe worden lokale en regionale dialectwoordenboeken gedigitaliseerd en in databaseformaat samengevoegd naar het voorbeeld van de Etymologiebank. Van der Sijs heeft de "Woordenbank van de Nederlandse Dialecten" gelanceerd in juni 2015. De database wordt voortdurend uitgebreid.

Op 14 december 2017 is de nieuwe website van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten gelanceerd. Swanenberg was een van de samenstellers van het woordenboek zelf (1995-2005) en was daarna betrokken bij de digitalisering van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Het project werd geleid door prof. dr. Roeland van Hout (RU Nijmegen).

Deze projecten leiden gezamenlijk tot de ontsluiting van een enorme hoeveelheid vrij beschikbaar, digitaal onderzoeksmateriaal. Van der Sijs ambieert de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten samen te brengen met het Limburgse en Brabantse e-woordenboek, met de Etymologiebank en met vergelijkbare lexicale dialectdatabases in Vlaanderen.

Klik hier om de site Woordenboek van de Brabantse Dialecten te bezoeken.

Jos Swanenburg leest voor tijdens Erfgoedontmoeting in de Efteling. Foto: Erfgoed Brabant.

Prof. dr. Jos Swanenberg tijdens de Erfgoedontmoeting (2016).

Alle rechten voorbehouden

Netwerk

Jos Swanenberg maakt deel uit van het bestuur van de Stichting Nederlandse Dialecten, die o.m. de jaarlijkse Internationale Streektaalconferentie organiseert, en van de standing committee van de Sociolinguistics Circle, die ook een jaarlijkse conferentie organiseert.

Swanenberg is ook lid van de redactieraad van "Taal en Tongval. Tijdschrift voor Taalvariatie", van de redactie van "Brabants. Kwartaalblad over Brabanders en hun taal" en van de redactiecommissie van de periodiek "Brabants Landschap". Tot slot is Swanenberg lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, van het Comité van Aanbeveling voor het Genootschap Onze Taal en van de Bibliotheekadviescommissie Brabant Collectie (Tilburg).