Samenwerking met Het Noordbrabants Museum

Erfgoed Brabant werkt samen met onze 'huisgenoot' Het Noordbrabants Museum aan projecten voor het vmbo en havo/vwo.

Vmbo

Vijf Brabantse musea hebben de handen ineengeslagen om musea voor vmbo-leerlingen aantrekkelijker te maken. De meerderheid van de middelbare scholieren gaat momenteel naar het vmbo, maar slechts een enkeling weet de weg naar een museum te vinden. Dat is jammer, want kunst, design, geschiedenis en erfgoed dragen bij aan de verwondering, spreken tot de verbeelding en stimuleren de creativiteit.
In november 2021 vond de aftrap van het project plaats. Vmbo-leerlingen van Bossche scholen werden ontvangen in Het Noordbrabants Museum en het Design Museum Den Bosch en flink aan de tand gevoeld. Een start om het educatieve aanbod aan te laten sluiten op hun leefwereld. In een volgende fase wordt er ook vanuit het Stedelijk Museum Breda, Van Abbemuseum Eindhoven en Museum Helmond samengewerkt met scholen in respectievelijk Breda, Eindhoven, Helmond en omgeving.

Havo/vwo

In de vernieuwde zaal Het Verhaal van Brabant wil Het Noordbrabants Museum nieuwe programma’s voor de bovenbouw van Havo/vwo ontwikkelen. De zaal vertelt over de geschiedenis van Brabant van de prehistorie tot nu en geeft een blik op de nabije toekomst. De zaal biedt mogelijkheden om de vakken geschiedenis, CKV en burgerschap aan bod te laten komen. 
Het museum wil in samenwerking met het onderwijs en Erfgoed Brabant op zoek naar een programmering die door scholen lesstofvervangend kan worden ingezet. De grote zaal biedt leerlingen de lokale, Brabantse verhalen. In de programmering zoeken we de verbinding naar het landelijke curriculum. 

Leerlingen CKV in de Zaal van Brabant in Het Noordbrabants Museum testen een les rondom de Zachte Atlas. Bron Het Noordbrabants Museum.

leerlingen bij een pilotles in de Zaal van Brabant. Foto: Miranda van Bragt.

Alle rechten voorbehouden

Samenwerking

In beide projecten wordt door Het Noordbrabants Museum een appél gedaan op ondersteuning door Erfgoed Brabant.
Speerpunten voor Erfgoed Brabant in deze samenwerking zijn:

  • Erfgoededucatie verbinden aan kunst, waarbij meerstemmigheid, multiperspectiviteit en onderzoekend leren centraal zullen staan.
  • Borging van de projecten in het curriculum.
  • Scholing van museumdocenten op het gebied van werkvormen en gespreksvoering met jongeren. (Wijzer met Erfgoededucatie VO, Erfgoedwijsheid VO).

De samenwerking zal zich gedurende 2022 verder concretiseren. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.